Kosten

De jaarlijkse contributie bedraagt € 290 voor vliegende leden en € 45 voor niet-vliegende leden (tarief vanaf 1 januari 2011 en nog steeds geldig in 2024(!)).
Voor de instandhouding en uitbreiding van het materieel is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 145.
De all-in vliegkosten voor de motorzwever zijn € 98 per blokuur (= zuivere vliegtijd plus 10 minuten) voor de lesvluchten en € 88 voor de gebrevetteerde vliegers.
De tarieven worden indien noodzakelijk aangepast op basis van onder andere gewijzigde brandstofkosten.
Voor les- en checkvluchten wordt een vergoeding per uur in rekening gebracht door de instructeur. Vanaf 16 september 2021 is het instructietarief € 30 per uur. Voor leerlingen die voor die datum zijn begonnen met de opleiding geldt het oude tarief van € 10 per uur.
Onze club kan het zich niet permitteren om vlieggelden voor te schieten. Wij verwachten dan ook van alle leden dat ze altijd minimaal twee vlieguren in depot hebben staan als vooruitbetaling (€ 196,- bij lesvluchten en € 176,- voor gebrevetteerde vliegers).
Je ontvangt elk kwartaal een overzicht van het aantal gevlogen uren en je vliegsaldo.

Overige kosten

Voor het vliegen is een medische keuring vereist (klasse II (bij een PPL(A) of een LAPL keuring bij een LAPL(A) of SPL brevet). De keuring vindt 1 keer per twee jaar plaats (of jaarlijks indien je ouder bent dan 50 jaar). Een medische keuring kost de 1e maal circa € 250 en volgende keren ongeveer € 100 tot € 200 (het bedrag kan verschillen per keuringsinstituut).
 
De tarieven voor de landingen op Seppe vallen voor onze Dimona in de lichtste geluidhinderklasse (8) en bedragen voor een terreinvlucht inclusief landing €  14,07 (3 knippen) en touch & go's kosten € 4,68 (1 knip). Op werkdagen na 19:00 uur en tijdens zomerweekends (van 1 april tot 1 oktober) zijn toeslagen van toepassing. Landingskaarten voor 40 knippen kosten € 170,= en zijn te verkrijgen bij de havendienst.
 
Een overzicht van de kosten voor het halen van een LAPL(A) TMG brevet is in onderstaande tabel weergegeven.
 
Tabel: kosten voor het behalen LAPL(A) TMG bij MGC225. Het minimum aantal uren instructie voor een PPL(A) ligt op 45. De kosten voor een PPL(A) liggen daarmee hoger dan voor het LAPL(A). Reken op kosten die minstens 15 tot 25 procent hoger liggen vergeleken met het LAPL(A).
 
Omschrijving Aantal Bedrag TOTAAL
Inschrijfgeld MGC225 1 € 145 € 145
Jaarlijkse contributie 1 € 290 € 290
Ca. 40 lesuren 40 € 98 € 3920
Instructeur 40 € 30 € 1200
Landingskaarten (40 knippen) 2 € 170 € 340
Aanvraag brevet IL&T 1 € 649 € 649
Theorieles + inschrijfgeld 1 € 750 € 750
Medische keuring 1 € 250 € 250
Theorie examen 7 vakken 7 € 114 € 798
Boeken 1 € 200 € 200
Rekenschijf, lineaal, kaart, e.d. 1 € 100 € 100
RT praktijkopl. (incl. boeken en examen 1 € 555 € 555
LPE (Language Proficiency Endorsement) 1 € 180 € 180
LPE bijschrijven in brevet 1 € 58 € 58
TOTAAL     € 9435
 
Voor de extensie TMG (minimaal 6 instructie-uren plus een examenvlucht) in een bestaand SPL brevet en de Class Rating TMG zijn de kosten vanzelfsprekend aanzienlijk lager. Een goede inschatting hiervan kan gemaakt worden na een vlucht met een instructeur.