Waarom verschijnt er een driehoek onderaan de website voor het accepteren van de cookies. Dit artikel zal u daar meer duidelijkheid in geven.

De cookie wetgeving is op 5 juni 2012 ingegaan. Deze wetgeving bestaat uit twee onderdelen. Het verplicht iedere website-eigenaar ten eerste om gebruikers duidelijk en volledig te informeren over het gebruik van cookies op de site. 
Daarnaast verplicht het de website-eigenaar om een opt-in systeem te maken voor het plaatsen van cookies. Dat betekent dat de website bezoeker zelf duidelijk toestemming moet geven voordat een cookie op zijn/haar computer mag worden geplaatst.

Wat is een cookie?

Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Wat betekent dit voor u?

Bij goedkeuren voor het accepteren van de cookies zal u niets merken in het gebruik van de website. En kan u ongestoord verder gaan met de handelingen die u wilt doen op onze website.
Als u het niet goedkeurt kan het mogelijkerwijs voor kunnen komen dat de website voor u niet naar behoren werkt.

In het privacy statement van deze site wordt uitgelegd hoe wij omgaan met cookies.

Meer informatie over de nieuwe cookiewetgeving; file icon pdf DDMA-handleiding-Cookiewet.pdf